Hüseyni İlâhi

Bir Nazar Kıl Kaplamış Hû Her Yeri

Bestekârı: Lütfi Filiz

Güftekârı: Lütfi Filiz

PAYLAŞ:

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bir nazar kıl kaplamış Hû her yeri
Hû'ya gerk olmuş serapâ aşk eri
Düşme zâhidler gibi vehme sakın
Hû'dan istimdâd eden kalmaz geri

Bahr-ı Hû'da can veren cânân olur
Hû'ya mustağrak olan umman olur
Ayrı bilmez, gayrı görmez Hû diyen
Hû bilenker şüphesiz sultan olur

Dilde gerçi pek kolaydır Hû demek
İlm-i tahkîka verilmezse emek
Zevki yoktur Hû dese, görmez gözü
Bahr içinde bahri bilmez çün semek

Hû bilinmez ger okunsa bin kitâp
Mutlaka mürşit gerek eyle şitâb
Cennetü'l-irfâna cehd et girmeye
Hû tecelli eylesin bî-irtiyâb

Say edip mürşit elini al ele
Aşk ile gözyaşların dönsün sele
Hak'la nutku, sakla sırrı dâimâ
Hû'yu zevk et, neşeler dolsun dile

Bahr-i Hû'da ne mekân var ne zaman
Hû'ya daldım, Hû'yu bildim ben bu an
Bir deniz ki dalgası gayrı değil
Hû'ya mirat oldu Fânî bî-gûman