Nutuk sayfasına git ›

Aç basîret perdesin âyine-i Rahmân'a bak
Taht-gâh-ı Kibriyâ-yı Hazret-i Sultân'a bak 

Çekme zahmet anlaşılmaz sırr-ı tevhid kâl ile
Tûr-u dilde berk uran ol pertev-i Sübhân'a bak

Sûret-i mevhûmeden geç kâmilin gir gönlüne 
İşlenir her bir fiil ol fâil-i zî-şâne bak 

Nüsha-i kübrâ iken ettin ferâmuş aslını 
Nâmiyâ gel taht-ı dilde oturan cânâne bak 

Nâmî

(Şâir-i Meşhûr Ahmed Nâmî divânında bulunamadı.)

Güncellemeler - Talepler