Rast İlâhi, Sofyan

Seher Vaktinin Yeliyiz Sırrı Hakikat Diliyiz

Bestekârı: Derviş Sadık Halveti

Nutuk sahibi: Derviş Sadık Halveti

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Seher vaktinin yeliyiz
Sırr-ı hakikat diliyiz
Mecnûn’a Leyla eliyiz
Biz Şa’bânî bülbülüyüz
Vahdet bağının gülüyüz

Bize gelen irfan alır
Hayvan iken insân olur
Sırr-ı cana canan olur
Biz Şa’bânî bülbülüyüz
Vahdet bağının gülüyüz

Yaktı kaşlar can ü teni
Komadık dilde  gümanı
Hakk'dır bu gün dil mihmanı
Biz şa'bani bülbülüyüz
Vahdet bağının gülüyüz

Varlığımız yoktur bizim
Meydânımız pâkdır bizim
Didârımız Hakk’tır bizim
Biz Şa’bânî bülbülüyüz
Vahdet bağının gülüyüz

Pîrimizdir Şeyh-i Şa’bân
Erkânıdır mahz-ı Kur’ân
Yolunda canımız kurbân
Biz Şa’bânî bülbülüyüz
Vahdet bağının gülüyüz

Derviş Sâdık harabattır
Özü Hakk’a müstağraktır
Zikri fikri zât-ı Hakk’tır
Biz Şa’bânî bülbülüyüz
Vahdet bağının gülüyüz

 

 

Güncellemeler - Talepler