Rast İlâhi, Sofyan

Sûre-i Kadr'de Hak Celle Alâ

Bestekârı: M. İhsan Özer

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Sûre-i Kadr'de Hak celle a'lâ
Kadrini bildirdi Kadir gecesi
Lutfiyle fazlıyle ol yüce Mevlâ
Kulunu güldürdü Kadir gecesi

O gece eyledi Kur'ânı inzâl
O gece eyledi Cibrîl'i irsâl
Selamlar gönderdi Rabb-i müte'âl
Gözyaşın dindirdi Kadir gecesi

Bin aydan hayırlı bilin buyurdu
Kadir'in kadrini bize duyurdu
Mü'mini kafiri nûra doyurdu
Rahmete erdirdi Kadir gecesi

Kadrini bilene her gün Kadir'dir
Gafilin gafleti nefse gadirdir
Bu gece mü'mine şerh-i sadırdır
Hükmünü indirdi Kadir gecesi

Ne mutlu bu gece secde edene
Ne mutlu bu gece vecde gidene
Ne mutlu bu gece mecde yetene
Cenneti verdirdi Kadir gecesi

Ey Aşkî kadrini bil de şükreyle
Başını secdeye koy da zikreyle
Rabbinin ihsanı nedir fikreyle
Ateşi söndürdü Kadir gecesi

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 430

MuzafferOzak.com - http://muzafferozak.com/Bestelenenhtml/SureiKadirdeHakCelleVeAla-Rast.html

Güncellemeler - Talepler