Rast İlâhi, Devr-i Hindî

Oldumsa Bî-râh Estağfirullah

Bestekârı: Ahmet Yılmaz

Nutuk sahibi: Antepli Mehmed Aydi Baba

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Oldumsa bî-râh Estağfirullah 
Döndüm ilallah Estağfirullah 

Ey dilde vârım sensin efkârım 
Çoktur evzârım Estağfirullah

Vergil yâ Sübhân son demde îmân
Hakk-ı Ramazan Estağfirullah

Dergâhına yüz döndüreli biz 
Ettik şeb-an-rûz Estağfirullah

Cân içre cânım bildim isyânım
Döndüm sultânım Estağfirullah

Aydî kılar âh zulmette eyvâh
Rûşen et Allah Estağfirullah


 

Güncellemeler - Talepler