Rast İlâhi, Sofyan

Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı

Bestekârı: Ali Şirüganî Dede

Nutuk sahibi: Hz. Üftâde

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hakk’a âşık olanlar*
Zikrullahdan kaçar mı
Ârif olan gevherin
Boş yerlere saçar mı

Gelsin ma'rifet alan
Yokdur sözümde yalan
Emmâreye kul olan
Hayrı şerri seçer mi

Gerçek bu söz yârenler
Gördüm demez görenler
Kerâmete erenler
Gizli sırrın açar mı

Sen bir koruk servisin
Hemen şöyle durursun
Sen bir palaz yavrusun
Kuş kanatsız uçar mı

Üftâde yanıp tüter
Bülbüller gibi öter
Dervîşlere taş atan
Îmân ile göçer mi

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/06/hakka-asik-olanlar-zikrullahdan-kacar-mi.html?view=mosaic

 

Güncellemeler - Talepler