2 Muharrem 1430

29 Aralık 2008 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ney Taksimi, ?
Rast - - -
2.
Rast - Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Rast Sofyan ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
3.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
4.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
5.
Rast - Curcuna
Aşık Oldur Kim Kılar Cânın Fedâ Cânânına
Rast Curcuna Hacı Arif Bey Fuzûli
6.
Rast - Sofyan
Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı
Rast Sofyan Ali Şirüganî Dede Hz. Üftâde
7.
Rast - Sofyan
Seher Vaktinin Yeliyiz Sırrı Hakikat Diliyiz
Rast Sofyan Derviş Sadık Halveti Derviş Sadık Halveti
8.
Rast - Sofyan
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda
Rast Sofyan Kenan Rıfaî Hz. İmam Busurî
9.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
10.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?

Güncellemeler - Talepler