Rast İlâhi, Müsemmen

Hamdü Minnetdir Sana Hâlikî Kevn-ü Mekân

Bestekârı: Erdinç Çelikkol

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hamd-ü Minnetdir Sana Ey Halik-i Kevn-ü Mekan
Mürde Diller Oldu İhya Geldi Şehr-i Remezan
Mazhar Etdi Rahmetine Kullarını Müstean
Mürde Diller Oldu İhya Geldi Şehr-i Remezan

Güncellemeler - Talepler