Rast İlâhi, Düyek

Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Nutuk sahibi: Şeyh Kamil Efendi

Güncellemeler - Talepler