Rast İlâhi

Devran Bu Devran

Bestekârı: Şeyh Sadeddin Rifat

Güftekârı: Şeyh Sırri Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Devrân bu devrân
Seyrân bu seyrân
Meydan bu meydan
Merdan-ı aşka

Ko kıyl ü kâli
Bul ehl-i hali
Gözle visâli
Cânân-ı aşka

Gökler felekler
İns ü melekler
Hak'dır dilekler
İrfan-ı aşka

Açıkdır bu yol
Nurdur sağı sol
Er isen kul ol
Şahan-ı aşka