Devran Bu Devran

Güftekârı: Şeyh Sırri Efendi

Bu sayfada Şeyh Sırri Efendi tarafından kaleme alınan Devran Bu Devran nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Devrân bu devrân
Seyrân bu seyrân
Meydan bu meydan
Merdan-ı aşka

Ko kıyl ü kâli
Bul ehl-i hali
Gözle visâli
Cânân-ı aşka

Gökler felekler
İns ü melekler
Hak'dır dilekler
İrfan-ı aşka

Açıkdır bu yol
Nurdur sağı sol
Er isen kul ol
Şahan-ı aşka

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Şeyh Sadeddin Rifat 1