Rast İlâhi, Düyek

Gül Yüzünü Rüyamızda

Bestekârı: Hüseyin Sebilci

Nutuk sahibi: Hacı Kişi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Resûlallâh
Gül bahçene dünyâmızda
Girelim yâ Resûlallâh

Sensin gönüller sultânı
Getirdin yüce Kur’ân-ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Resûlallâh

Aşkınla yaşarır gözler
Firakınla yanar özler
Mübârek Râvza'na yüzler
Sürelim yâ Resûlallâh

Veda edip mâsivaya
Yalvarıp yüce Mevlâya
Şefaat-ı Mustafa'ya
Erelim yâ Resûlallâh

Levlâke dedi sana Hak
Bağışla yüzümüze bak
Huzurullah'a yüzü ak
Varalım yâ Resûlallâh

Hacı der ki kardeşlere
Salât edin Peygambere
Gül yüzünü göre göre
Ölelim yâ Resûlallâh

Güncellemeler - Talepler