Gül Yüzünü Rüyamızda

Güftekârı: Hacı Kişi

Bu sayfada Hacı Kişi tarafından kaleme alınan Gül Yüzünü Rüyamızda nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Resûlallâh
Gül bahçene dünyâmızda
Girelim yâ Resûlallâh

Aşkınla yaşarır gözler
Firakınla yanar özler
Mübârek Râvza'na yüzler
Sürelim yâ Resûlallâh

Sensin gönüller sultânı
Getirdin yüce Kur’ân-ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Resûlallâh

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Hüseyin Sebilci 2