Rast İlâhi

Solmadan Bağın Geçmeden Çağın

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada Solmadan Bağın Geçmeden Çağın güftesinin, Rast makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Solmadan bağın
Geçmeden çağın
Yakıp çerağın
Yandır ocağın

Gözün aç ey can
Hakk'ı gör ayân
Aşk oduna yan
Artırıp dağın

Ey can bülbülü
Bula gör anı
Lâmekân ili
Olsun durağın

Nûr olup zâhir
Geldi mezâhir
Hakkı'yâ âhir
Hak'tır durağın