Solmadan Bağın Geçmeden Çağın

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada İsmail Hakkı Bursavî tarafından kaleme alınan Solmadan Bağın Geçmeden Çağın nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Solmadan bağın
Geçmeden çağın
Yakıp çerağın
Yandır ocağın

Gözün aç ey can
Hakk'ı gör ayân
Aşk oduna yan
Artırıp dağın

Ey can bülbülü
Bula gör anı
Lâmekân ili
Olsun durağın

Nûr olup zâhir
Geldi mezâhir
Hakkı'yâ âhir
Hak'tır durağın

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 5