4 Muharrem 1444

1 Ağustos 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ney Taksimi, Rıfat Varol
Rast - - -
2.
Rast - Müsemmen
Ey Cemâli Nûr-i Çeşm-i Evliyâ
Rast Müsemmen Hacı Hafız Zeki Altun Yavuz Sultan Selim Han
3.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
4.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
5.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek ? ?
6.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
7.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
8.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
9.
Hicâz
Ney Taksimi, Rıfat Varol
Hicâz - - -
10.
Hicâz Hümayun - Evsat
Ya Resûlallah Bize Gör N'itdi Asi Ümmetin
Hicâz Hümayun Evsat Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
11.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
12.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
13.
Hicâz - Sofyan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Hicâz Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler