Rast Şu'ûl

Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة

Lî hamsetün utfî bihâ harre'l-vebâi'l-hâtıme
El Mustafâ ve'l-Murtezâ ve'bnâhümâ ve'l-Fâtıma

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=rxh7XRncP0o