Rast İlâhi, Ağırdüyek

Bu Dervişlik Yoluna Sıdk İle Gelen Gelsin

Bestekârı: Bekir Sıdkı Sezgin

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bu dervişlik yoluna,
Sıdk ile gelen gelsin.
Hak’tan özge ne ki var
Gönlünden sinen gelsin.

Dervişlik dedikleri
Nihayetsiz denizdir
Bu pâyânsız denizin
Mevcini duyan gelsin.

Dervişin gözü açık
Dünü günü uyanık
Bu söze Mevlâm tanık
Bakmadan gören gelsin.

Dervişin kulağı sak
Hak’tan alır ol sebak
Deprenmeden dil dudak
Sözü işiten gelsin.

Dervişin kolu uzun
Çıkarır münkir gözün
Şarktan garba düpdüzün
Her nefes gören gelsin.

Dervişler hazır asker
Allah der cihat eder
Ben diyem doğru haber
Canına kıyan gelsin.

Dervişler Hakk’ın dostu
Canları ezel mesti
Aşk şem’ine yaktılar
Pervane olan gelsin.

Bu Eşrefoğlu Rumî
Dervişliğe geleli
Nefsindendir çektiği
Nefsini bilen gelsin.

Güncellemeler - Talepler