Rast Şu'ûl

Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek

Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güftekârı: Şeyh Kamil Efendi

Bu sayfada Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek güftesinin, Rast makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Te'aşşaktü bi envârı cemâlek
Dehaltü yâ Habîballah cenâhek
Fe yercû nâzımü'l-ahkar visâlek
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Yekûlullah fi şânihî habîbek
Bi hamdillah fe'ıdkınâ bilâ şek
Yekûlu Kâmil el-mücrim dahîlek
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/12/dahilek-ya-resulallah.html