Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek

Güftekârı: Şeyh Kamil Efendi

Bu sayfada Şeyh Kamil Efendi tarafından kaleme alınan Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Te'aşşaktü bi envârı cemâlek
Dehaltü yâ Habîballah cenâhek
Fe yercû nâzımü'l-ahkar visâlek
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Yekûlullah fi şânihî habîbek
Bi hamdillah fe'ıdkınâ bilâ şek
Yekûlu Kâmil el-mücrim dahîlek
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/12/dahilek-ya-resulallah.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Hicâz Zekai Dede Efendi 3