17 Recep 1431

28 Haziran 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Yaylı Tanbûr Taksimi, ?
Hicâz - - -
2.
Hicâz - Devr-i Hindî
Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa
Hicâz Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Hakkı (k.s.)
3.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen M. Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
4.
Hicâz - Sofyan
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
5.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
6.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
7.
Hicâz
Yaylı Tanbûr Taksimi, ?
Hicâz - - -
8.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Hicâz - Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Hicâz Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
10.
Hicâz - Sofyan
Şeribtü Bi Ke'sil Üns
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Seyyid Ahmet Bedevi
11.
Hicâz - Sofyan
Aşkın Meyine Kandın
Hicâz Sofyan Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
12.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
13.
Hicâz
Yaylı Tanbûr Taksimi, ?
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı