Rast İlâhi, Evsat

Merhaba Ey Mevlidi Peygamberi

Bestekârı: Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Mehabâ ey mevlid-i peygamberî
Gel berî ey mâh-ı enver gel beri
Meclis-i mevliddedir şevk u neşât
Dil o meclisde olur gamdan berî

Şerbet-i sükker verir kabz-ı dile
Cân dimâğı bulur ûd ü anberi
Salli yâ Rabbi 'alâ hayri'l-verâ
Oldu Hakkî'nin bu vird ü ezberi

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/12/merhaba-ey-mevlid-i-peygamberi.html

Güncellemeler - Talepler