Cemalin Hüsnüne Canlar Fedadır Ya Resulallah

Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Cemâlin hüsnüne cânlar fedâdır yâ Resûlallah
Kelâmın kalb ü rûha hoş gıdâdır yâ Resûlallah
 
Müsâvîdir seni görmek güzel Allah'ı görmekle
Yüzün âyine-i nûr-i Hudâ'dır yâ Resûlallah
 
Yanar kalbim gözüm ağlar senin âteş-i aşkınla
Bu âlemde bütün aşkım sanadır yâ Resûlallah
 
Günâhkârım kusûrum çok der-i ihsânına geldim
Senin afvın günâhkâre atâdır yâ Resûlallah
 
Bu yolda cân verenlere beni sultânım ilhâk et
Bu Tâcî'nin niyâzı bir ricâdır yâ Resûlallah
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler