16 Şevvâl 1438

10 Temmuz 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Muhayyer
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Muhayyer - - -
2.
Muhayyer - Devr-i Hindî
Cemalin Hüsnüne Canlar Fedadır Ya Resulallah
Muhayyer Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
3.
Tahir - Düyek
Ben Narı Aşka Hoş Yâne Geldim Hay Meded
Tahir Düyek Salih Zeki (Arif Ataergin) Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
4.
Beyâtîaraban - Düyek
Gönül Mazhardır Envarı Cemale
Beyâtîaraban Düyek Enderunî Hafız Hüsnü Efendi Hz. Nasûhî
5.
Beyâtîaraban - Düyek
Eyâ Sen Sanma Ki Senden Bu Güftârı Dehan Söyler
Beyâtîaraban Düyek Musullu Hafız Osman Nakşi Akkırman
6.
Muhayyer Kürdi - Sofyan
Perişan Zülfüne Bir Şânen Olsam
Muhayyer Kürdi Sofyan Hayâli Osman Hulüsi Darendevi Hz.
7.
Muhayyer - Sofyan
Allah Emrin Tutalım
Muhayyer Sofyan Hüseyin Sebilci Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Muhayyer - Sofyan
Alemi Sen Kendinin Kölesi Kulu Sanma
Muhayyer Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Osman Husûsi Efendi
9.
Muhayyer Kürdi - Sofyan
Sünnet - Gözler Aydın Olsun Bugün Efendim
Muhayyer Kürdi Sofyan Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
10.
Muhayyer - Sofyan
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Muhayyer Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Muhayyer - Sofyan
Düşeli Bu Aşkın Canım Eline
Muhayyer Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
12.
Muhayyer
Yaylı Tanbûr Taksimi, Tanbûri Muaz Ceyhan
Muhayyer - - -

Güncellemeler - Talepler