17 Cemâzil-âhir 1444

9 Ocak 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sipihr
Ud Taksimi, ?
Sipihr - - -
2.
Sipihr - Devr-i Hindî
Mübtelâ-yı Aşk Olan Elbetde Dermânın Arar
Sipihr Devr-i Hindî Neyzen Hakan Alvan Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
3.
Sipihr - Sofyan
Rızâ-yı Hakka Uyan Okur Dâ'im Salavât
Sipihr Sofyan Neyzen Hakan Alvan Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
4.
Sipihr - Sofyan-Hızlı
Cennet-i Cemâline Kulların Mesrûr Eyle
Sipihr Sofyan-Hızlı Neyzen Hakan Alvan Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
5.
Muhayyer
Kanun Taksimi, ?
Muhayyer - - -
6.
Muhayyer - Devr-i Hindî
Cemalin Hüsnüne Canlar Fedadır Ya Resulallah
Muhayyer Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
7.
Beyâtîaraban - Düyek
Eyâ Sen Sanma Ki Senden Bu Güftârı Dehan Söyler
Beyâtîaraban Düyek Musullu Hafız Osman Nakşi Akkırman
8.
Beyâtîaraban - Düyek
Gönül Mazhardır Envarı Cemale
Beyâtîaraban Düyek Enderunî Hafız Hüsnü Efendi Hz. Nasûhî
9.
Muhayyer - Sofyan
Alemi Sen Kendinin Kölesi Kulu Sanma
Muhayyer Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Osman Husûsi Efendi
10.
Muhayyer - Sofyan
Allah Emrin Tutalım -
Muhayyer Sofyan Hüseyin Sebilci Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
11.
Muhayyer - Sofyan
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Muhayyer Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Muhayyer - Sofyan
Düşeli Bu Aşkın Canım Eline
Muhayyer Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Güncellemeler - Talepler