6 Ramazan 1428

17 Eylül 2007 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Pençgâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Pençgâh - - -
2.
Pençgâh - Evsat
Bu Gülşende Hezârı Bi Nevâyım Ya Resûlallah
Pençgâh Evsat Ali Şirüganî Dede Süleyman Nahîfi Hz.
3.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Pençgâh Sofyan Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
4.
Pençgâh - Düyek
Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune
Pençgâh Düyek Hacı Hafız Zeki Altun Seyyid Sabri Şemi
5.
Nikriz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Nikriz - - -
6.
Nikriz - Sofyan
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Nikriz Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Zâvil - Sofyan
Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank
Zâvil Sofyan Trakya Bektaşileri El-hâc Muhammed Perişan Baba
8.
Nikriz - Düyek
Mestane-i Aşkam Ben Ayamadım
Nikriz Düyek Zekai Dede Efendi ?
9.
Nikriz - Düyek
Yâ Resulâllah Cemalin Yâ Habiballah Cemalin Keşefeddü
Nikriz Düyek ? Şeyh Sadi Efendi
10.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
11.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
12.
Mahûr
Ney Taksimi, ?
Mahûr - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı