Sabâ Zemzeme İlâhi, Düyek

Ey Beni Aşk Ateşiyle Yandıran

Bestekârı: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler