Mahûr İlâhi

Âdâb İle Erkân İle

Bestekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Güftekârı: Yunus Emre

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Adâb ile erkân ile gel evliyâ meclisine
Uy Kur'ana fetvâ ile gel evliyâ meclisine
Dön erenler zümresine gel evliyâ meclisine
Evliyâ eşiğin yaslan gülü solmaz hoş gülistan
Sırrı ol Habib sırristan gel evliyâ meclisine
Dön erenler zümresine gel evliyâ meclisine

İnkârdır münkirin işi meydana gelmesin kişi
Gel ey Hak'kı seven kişi gel evliyâ meclisine
Dön erenler zümresine gel evliyâ meclisine
Bu âşık Yunus niyazı Câna döndü has avâzı
Silsin kalbindeki pası gel evliyâ meclisine
Dön erenler zümresine gel evliyâ meclisine

Bu kelâmlar deryâsıdır bu dervişler gavvâsıdır
Fakirlerin Kâbesidir gel evliyâ meclisine
Dön erenler zümresine gel evliyâ meclisine