Hakk'ın Emrin Tutalım

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan Hakk'ın Emrin Tutalım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hakkın emrin tutalım
Yasaklardan kaçalım
Rabbin Lutfun bulalım
Gel zikredelim Hakk'ı

Tembellikten uzaklaş
Cesaretle pişer aş
Ey Azizim Hak yoldaş
Gel zikredelim Hakk'ı

Sakın nefsine uyma
Yurdunu nura boya
Zikreyle doya doya
Gel zikredelim Hakk'ı

Helal kazan helal ye
Kötü niyet besleme
Her şeye hizmet eyle
Gel zikredelim Hakk'ı

At ekmeği denize
Bu fiilini Hak bile
Halk bilmezse kime ne
Gel zikredelim Hakk'ı

İbadete gayret et
Hak Resûl'e salât et
Fukaraya himmet et
Gel zikredelim Hakk'ı

Elin ile beline
Gözün ile gönlüne
Sahib ol hem diline
Gel zikredelim Hakk'ı

Sen ben yanlış sahib var
Kul isen Allah'a var
Canın ana veren yar
Gel zikredelim Hakk'ı

Ölmeden öldün ise
Hak-kı Hak bildin ise
Muhibbi duydun ise
Gel zikredelim Hak-kı

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 9