19 Recep 1440

25 Mart 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -
2.
Hicâz - Düyek
Şey'enlillah Ya Muhyeddin
Hicâz Düyek ? ?
3.
Hicâz - Evsat
Tende Canım Canda Cananım Muhammed Mustafa
Hicâz Evsat Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi Abdüssamed Hz. Bayramî
4.
Hicâz - Semai (Ağır)
Mevlam Sana Ersem Diye
Hicâz Semai (Ağır) Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
5.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
6.
Hicâz - Sofyan
Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın
Hicâz Sofyan Bekir Sıdkı Sezgin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Hicâz - Sofyan
Her Kelamın Alası La İlahe İlallah
Hicâz Sofyan Doğan Ergin Cahidi Sultan
8.
Hicâz - Sofyan
Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Hicâz - Düyek
Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir
Hicâz Düyek Ali Şirüganî Dede Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
10.
Hicâz - Sofyan
Dağlar İle Taşlar İle
Hicâz Sofyan Kutbi Dede (Şeyh Muhammed Kutbeddin Efendi es-Sünbülî) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Hicâz - Düyek
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe
Hicâz Düyek Şeyh Muhtar Efendi Şeyh Muhtar Efendi
13.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Hicâz - Sofyan
Aşkın Meyine Kandın
Hicâz Sofyan Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
15.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
17.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler