Hicâz İlâhi, Sofyan

Hakk'ın Emrin Tutalım

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hakkın emrin tutalım
Yasaklardan kaçalım
Rabbin Lutfun bulalım
Gel zikredelim Hakk'ı

Tembellikten uzaklaş
Cesaretle pişer aş
Ey Azizim Hak yoldaş
Gel zikredelim Hakk'ı

Sakın nefsine uyma
Yurdunu nura boya
Zikreyle doya doya
Gel zikredelim Hakk'ı

Helal kazan helal ye
Kötü niyet besleme
Her şeye hizmet eyle
Gel zikredelim Hakk'ı

At ekmeği denize
Bu fiilini Hak bile
Halk bilmezse kime ne
Gel zikredelim Hakk'ı

İbadete gayret et
Hak Resûl'e salât et
Fukaraya himmet et
Gel zikredelim Hakk'ı

Elin ile beline
Gözün ile gönlüne
Sahib ol hem diline
Gel zikredelim Hakk'ı

Sen ben yanlış sahib var
Kul isen Allah'a var
Canın ana veren yar
Gel zikredelim Hakk'ı

Ölmeden öldün ise
Hak-kı Hak bildin ise
Muhibbi duydun ise
Gel zikredelim Hak-kı

Güncellemeler - Talepler