Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hayran olur cemâline güzel adın zikreyleyen
Ermek diler visali ne güzel adın zikreyleyen

Bir dildeki ola zikrin erişe gönlüne fikrin
Ede dâim senin şükrün güzel adın zikreyleyen

Gönlü bulur cilâsını cismi bulur şifâsını
Hakk'ın bulur rızâsını güzel adın zikreyleyen

Hak Muhibbi buldu yolu Habibine aşık oldu
Hakk'ın cemâlini gördü güzel adın zikreyleyen

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bûselik Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 7