18 Recep 1434

27 Mayıs 2013 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Bûselik
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Bûselik - - -
2.
Bûselik - Evsat
Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti
Bûselik Evsat Ali Şirüganî Dede Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Hisar - Devr-i Revân
Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû
Hisar Devr-i Revân Neyzen Hakan Alvan Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
4.
Bûselik - Türk Aksağı
Şüphe İle Bakma Dostum
Bûselik Türk Aksağı Hacı Hafız Zeki Altun Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bûselik Sofyan Aslan Hepgür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
6.
Bûselik - Raks Aksağı
Kutbi Alem Denir Veli Kerâmâtı Günden Celî
Bûselik Raks Aksağı Neyzen Şaban Keşkeş Himmetzâde Abdüşşekur
7.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bûselik Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bûselik Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Acembûselik - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Acembûselik Sofyan Balat Şeyhi Kemal Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Şehnaz Buselik - Sofyan
Lâhâ Lî Tayfun Serâ Fi-l Kevn-i Min Tilka-i Bedr
Şehnaz Buselik Sofyan Neyzen Hakan Alvan Es'ad Erbilî Hz.
11.
Şehnaz Buselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Şehnaz Buselik Sofyan Hacı Nâzif Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler