18 Recep 1434

27 Mayıs 2013 Meşki

27 Mayıs 2013 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Bûselik
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Bûselik - Evsat
Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Güftekârı: Yunus Emre
3.
Hisar - Devr-i Revân
Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
4.
Bûselik - Türk Aksağı
Şüphe İle Bakma Dostum
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Güftekârı: Yunus Emre
5.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bestekârı: Aslan Hepgür
Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
6.
Bûselik - Raks Aksağı
Kutbi Alem Denir Veli Kerâmâtı Günden Celî
Bestekârı: Neyzen Şaban Keşkeş
Güftekârı: Himmetzâde Abdüşşekur
7.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre
8.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Acembûselik - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Bestekârı: Balat Şeyhi Kemal Efendi
Güftekârı: Yunus Emre
10.
Şehnazbuselik - Sofyan
Lâhâ Lî Tayfun Serâ Fi-l Kevn-i Min Tilka-i Bedr
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Es'ad Erbilî Hz.
11.
Şehnazbuselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Bestekârı: Hacı Nâzif Bey
Güftekârı: Yunus (k.s.)