19 Safer 1440

29 Ekim 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Suzîdil
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Suzîdil - - -
2.
Suzîdil - Nim Hafif
Ey Gönül Gûş Eyle Gel Aşıkların Güftârını
Suzîdil Nim Hafif Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
3.
Suzîdil - Hafif
Yüce Sultanım Derde Dermanım
Suzîdil Hafif Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Suzîdil - Düyek
Ey Padişah-ı Lem Yezel
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Tennuri
5.
Suzîdil - Düyek
İsteyen Yarin Hak İder Varın
Suzîdil Düyek ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
6.
Suzîdil - Sofyan
Sevdim Seni Hep Vârım Yağmadır Alan Alsın
Suzîdil Sofyan Mehmed Kemiksiz Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
7.
Suzîdil - Sofyan
Şehâ Bu Benliği Bâzarı Aşkda Senden Aldım
Suzîdil Sofyan Rasim Efendi Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti
8.
Suzîdil - Düyek
Ateş Ne Zened Der Dil-i Mâ İllâ Hû
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
9.
Suzîdil - Sofyan-Yürükçe
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Suzîdil Sofyan-Yürükçe ? Ahmed Hayâli-i Gülşeni
10.
Bûselik
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Bûselik - - -
11.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bûselik Sofyan Aslan Hepgür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
12.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bûselik Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bûselik Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Acembûselik - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Acembûselik Sofyan Balat Şeyhi Kemal Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
15.
Şehnaz Buselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Şehnaz Buselik Sofyan Hacı Nâzif Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler