Bûselik İlâhi

Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hayran olur cemâline güzel adın zikreyleyen
Ermek diler visali ne güzel adın zikreyleyen

Bir dildeki ola zikrin erişe gönlüne fikrin
Ede dâim senin şükrün güzel adın zikreyleyen

Gönlü bulur cilâsını cismi bulur şifâsını
Hakk'ın bulur rızâsını güzel adın zikreyleyen

Hak Muhibbi buldu yolu Habibine aşık oldu
Hakk'ın cemâlini gördü güzel adın zikreyleyen