2 Safer 1444

29 Ağustos 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Irak
Tanbûr Taksimi, ?
Irak - - -
2.
Irak
Ud Taksimi, ?
Irak - - -
3.
Irak - Devr-i Hindî
Mahbûb-i Hüdâ Zâtı Şeref-barı Muhammed
Irak Devr-i Hindî Muhammediyeci Mustafa Efendi Nazmî
4.
Irak - Devr-i Hindî
Mah-ı Matem Geldi Yansın Aşıkan
Irak Devr-i Hindî Derviş Kanuni Cüneyd Kosal ?
5.
Eviç Bûselik - Düyek
Dil Çün Hüseyin'e Müpteladır
Eviç Bûselik Düyek Neyzen Hakan Alvan ?
6.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bûselik Sofyan Aslan Hepgür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
7.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bûselik Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bûselik Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Acembûselik - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Acembûselik Sofyan Balat Şeyhi Kemal Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Şehnaz Buselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Şehnaz Buselik Sofyan Hacı Nâzif Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler