Aşkın İle Âşıkın Mecnûn Olsun Yâ Habîb

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler