Hicâz Niyaz, Sofyan

Aşkın İle Âşıkın Mecnûn Olsun Yâ Habîb

Bestekârı: Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler