İnayet Sensin Ya Resûlâllah

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan İnayet Sensin Ya Resûlâllah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İnâyet sensin yâ Resûlâllah
Meded senden meded senden

Muhabbet sensin yâ Habiballah
Meded senden meded senden

Hidayet sensin getirdin Kur'an
Dinle iman meded senden

Şefâat sensin yâ Şefiallah
Meded senden meded senden

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nikriz Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 2