Nikriz İlâhi

İnayet Sensin Ya Resûlâllah

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İnâyet sensin yâ Resûlâllah
Meded senden meded senden

Muhabbet sensin yâ Habiballah
Meded senden meded senden

Hidayet sensin getirdin Kur'an
Dinle iman meded senden

Şefâat sensin yâ Şefiallah
Meded senden meded senden