Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Zahid gel gör erkânımız ya Hû
Girip öğren devranımız ya Hû
Habibine pek bağlıyız ya Hû
Halveti Cerrahi'yiz ya Hû

Cananımız Fahri Baba ya Hû
Canımızdır Aşki Baba ya Hû
Muhibbi ol Al-i Aba'yız ya Hû
Halveti Cerrahi'yiz ya Hû

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nihavend Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 5