Aşıkların Rehberi Pir Nureddin Cerrahi

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan Aşıkların Rehberi Pir Nureddin Cerrahi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Âşıkların rehberi
Pîr Nureddin Cerrâhî
Velilerin güzeli
Pîr Nureddin Cerrâhî

Evliyânın hâtemi
Sırr-ı Hüda mahremi
Hakk'ın bize keremi
Pîr Nureddin Cerrâhî

Âmine'dir mâderi
Abdullah'dır pederi
Hatîce'dir haremi
Pîr Nureddin Cerrâhî

Eyleyenler duâyı
Allah verir murâdı
Muhibbi'nin niyazı
Pîr Nureddin Cerrâhî

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Tanbûri Sadun Aksüt 5