Bestenigâr İlâhi

Muhammed Bağının Gülüdür Ali

Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güftekârı: Aşık Niyazi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

 

Muhammed bağının gülüdür Ali
Bülbüller ötüşür dilidir Ali
Âşıklar yâr için düşmüş yollara
Hakîkat ehlinin yoludur Ali

Muhammed Ali'ye cânımız fedâ
Bir dediler bize şâh ile gedâ
Ayrı görenleri sevmezmiş Hudâ
Vahdet bahçesinin gülüdür Ali

Gel Ali'nin ehl-i beyti olalım
On sekiz bin âlemlere dolalım
Ol şâh-ı merdândan nasîb alalım
Cümle evliyânın pîridir Ali

Vahdet deryâsına dalanlar bilir
Velâyet bahrinde Ali'yi bulur
Her nereye baksa Ali'yi görür
Âşık Niyâzi'nin cânıdır Ali

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/muhammed-bagnn-guludur-ali.html