Muhammed Bağının Gülüdür Ali

Güftekârı: Aşık Niyazi

Bu sayfada Aşık Niyazi tarafından kaleme alınan Muhammed Bağının Gülüdür Ali nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

 

Muhammed bağının gülüdür Ali
Bülbüller ötüşür dilidir Ali
Âşıklar yâr için düşmüş yollara
Hakîkat ehlinin yoludur Ali

Muhammed Ali'ye cânımız fedâ
Bir dediler bize şâh ile gedâ
Ayrı görenleri sevmezmiş Hudâ
Vahdet bahçesinin gülüdür Ali

Gel Ali'nin ehl-i beyti olalım
On sekiz bin âlemlere dolalım
Ol şâh-ı merdândan nasîb alalım
Cümle evliyânın pîridir Ali

Vahdet deryâsına dalanlar bilir
Velâyet bahrinde Ali'yi bulur
Her nereye baksa Ali'yi görür
Âşık Niyâzi'nin cânıdır Ali

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/muhammed-bagnn-guludur-ali.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bestenigâr Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1