Bestenigâr İlâhi, Evsat

Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Kenzî

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Candan aşık oldum vechin gülüne
Göster cemalini ya Resulallah
Düşmüş derd-mend aşık al eline
Göster cemalini ya Resulallah

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı