Bestenigâr İlâhi, Evsat

Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne

Nutuk sahibi: Kenzî

Bestekârı: ?


Nutuk sayfasına git ›

Candan aşık oldum vechin gülüne
Göster cemalini ya Resulallah
Düşmüş derd-mend aşık al eline
Göster cemalini ya Resulallah

Güncellemeler - Talepler