24 Rebî'ul-âhir 1435

24 Şubat 2014 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Bestenigâr
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Bestenigâr - - -
2.
Bestenigâr - Evsat
Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne
Bestenigâr Evsat ? Kenzî
3.
Bestenigâr - Düyek
Cura-i Camı Ezelden Nûş Eden Mestaneyim
Bestenigâr Düyek Neyzen Hakan Alvan Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
4.
Bestenigâr - Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Bestenigâr Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Bestenigâr - Düyek
Hakk'a Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü
Bestenigâr Düyek Hüseyin Sebilci ?
6.
Bestenigâr - Nim Sofyan
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestenigâr Nim Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Şemseddin-i Sivâsi Hz.
7.
Bestenigâr - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Bestenigâr Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Bestenigâr - Sofyan
Gel Gülşeni Tevhide
Bestenigâr Sofyan Neyzen Osman Bey Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
9.
Bestenigâr - Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestenigâr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Ahmed Hayâli-i Gülşeni
10.
Bestenigâr - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Bestenigâr Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Evic
Ney Taksimi, ?
Evic - - -
12.
Evic - Senginsemâi
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Evic Senginsemâi Âlim Efendi Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
13.
Evic - Sofyan
İmanımız Allah'dan Kadri Yüce Mevlâdan
Evic Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Evic - Sofyan
Aşk İle Devran Ederler
Evic Sofyan M. İhsan Özer Şeyh Nüzûli Efendi
15.
Evic - Sofyan
Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim
Evic Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Derviş Himmet Efendi (k.s.)
16.
Evic - Raks Aksağı
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Evic Raks Aksağı Ahmed Şevkî El-cerrahi İbrahim Nakşî Efendi
17.
Evic - Sofyan
Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle
Evic Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
18.
Evic - Sofyan
Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim
Evic Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
19.
Ferahnâk - Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Ferahnâk Düyek Zekai Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
20.
Evic - Sofyan
Gel Gel Yanalım Âteşi Aşka
Evic Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
21.
Evic
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Evic - - -

Güncellemeler - Talepler