28 Safer 1430

23 Şubat 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Bestenigâr
Keman Taksimi, ?
Bestenigâr - - -
2.
Bestenigâr - Evsat
Gel Vücudun Perdesin Kaldır
Bestenigâr Evsat Hoca Fehmi Efendi Yahya Efendi
3.
Bestenigâr - Düyek
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Bestenigâr Düyek Hobcuzâde Hafız Şakir Ömer Ruşeni Hz.
4.
Bestenigâr - Düyek
Hakk'a Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü
Bestenigâr Düyek Hüseyin Sebilci ?
5.
Bestenigâr - Nim Sofyan
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestenigâr Nim Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Şemseddin-i Sivâsi Hz.
6.
Bestenigâr - Sofyan
Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz
Bestenigâr Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Bestenigâr - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Bestenigâr Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Bestenigâr - Sofyan
Gel Gülşeni Tevhide
Bestenigâr Sofyan Neyzen Osman Bey Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
9.
Bestenigâr - Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestenigâr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Ahmed Hayâli-i Gülşeni
10.
Bestenigâr - Sofyan
Ah Çün Bildin Müminin Kalbinde Beytullah Var
Bestenigâr Sofyan M. İhsan Özer Seyyid Nesimi (k.s.)
11.
Bestenigâr - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Bestenigâr Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Çargâh - Sofyan
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
Çargâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Çargâh
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Çargâh - - -

Güncellemeler - Talepler