Bestenigâr İlâhi

Çünkü Bildin Mü'minin Kalbinde Beytullah Var

Bestekârı: M. İhsan Özer

Güftekârı: Seyyid Nesimi (k.s.)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Çün ki bildin mü’minin kalbinde beytullah var
Niçin izzet etmedin ol evde ki Allah var

Her ne var "âdem"de var "âdem"den iste Hakk’ı sen
Olma iblîs-i şakî "âdem"de sırrulah var

Yılda bir kez hac olursa Ka'be’de ey hâcegân
Gir gönüller ka'besine nice bin haccullah var

Zâhidin dilinde zikri var ise çün "lâ ilâhe"
Âşık-ı sâdıkların kalbinde "illallah" var

Pehlivandır şol kişi ki nefsini ıslâh eder
Hep erenler meclisinde ona eyvallah var

Kimseye ta’netme ey dil sırr-ı Hakk’a vâkıf ol
Cümle eşyâ nûr-i Hakk'dır sanma gayrullah var

Kenz-i mahfîdir hakîkat ey Nesîmî ebsem ol
Sırrını fâş etme bu yolda çok gümrâh var