Bestenigâr İlâhi

Hakk'a Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü

Bestekârı: Hüseyin Sebilci

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hakk'a çevir özünü
Kıbleye tut yüzünü
Helâle aç gözünü
Gelin Allah diyelim
Gelin Mevlâ diyelim

Secde eyle Allah'a
Erken kavuş sabâha
Böylece er felâha
Gelin Allah diyelim
Gelin Mevlâ diyelim

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/02/hakka-cevir-ozunu.html